17 Sep 2020

NIB og Brage Finans inngår avtale for miljøprosjekt og SMBer

NIB og Brage Finans har signert en låneavtale på 250 millioner kroner for videreutlån til miljøprosjekter og finansiering av utstyrsleasing til små og mellomstore bedrifter.

Aktuelle investeringer under det syvårige låneprogrammet inkluderer for eksempel investeringer i elbiler og ladestasjoner, installasjon av solcellepaneler og innen landbruk, fiskeri og skogbruk.

Brages portefølje består i hovedsak av bedrifts- og privatkunder. Dette er det andre låneprogrammet avtalt med Brage Finans; det første ble signert i 2018 og er i sin helhet tildelt prosjekter i små og mellomstore bedrifter i Norge.

- I den økonomiske nedgangen forårsaket av COVID-19-pandemien er det viktig for NIB å sikre utlåning til små og mellomstore bedrifter og støtte virksomheter som har kortsiktige likviditetsproblemer. Mindre selskaper spiller ikke bare en viktig rolle for økonomien i de nordisk-baltiske landene, men også i overgangen til mer bærekraftige samfunn. Det er en glede å fortsette samarbeidet med Brage Finans og å innrette dette låneprogrammet spesifikt for miljøprosjekter og SMBer, sier administrerende direktør i NIB, Henrik Normann.

Brage Finans AS eies av tolv uavhengige sparebanker, hvorav de største eierne er Sparebanken Vest og Sparebanken Sør. I 2019 opprettet Brage Finans et rammeverk for grønne obligasjoner. Selskapet har sitt hovedkontor i Bergen.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittvurderingen, AAA/Aaa, hos ledende byråer som Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon kan man kontakte
Sari Cabell, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int