Foto: Moelven Industrier

Foto: Moelven Industrier

22 Jul 2020

NIB finansierer integrert trepellets- og bioenergianlegg

Den nordiske investeringsbank (NIB) har signert en syvårig låneavtale på 200 millioner kroner med Moelven Industrier ASA.

Forutsetningen for lånet var hovedsakelig Moelven Industriers bærekraftige investering i et nytt trepellets- og bioenergianlegg på Sokna, nær Hønefoss. Lånet skal også bidra til investeringer i nye og moderne trelasttørker og mindre bioenergianlegg. Dette bidrar til å redusere karbonavtrykket og forbedre energieffektiviteten for Moelven.

Behovet for termiske energi både til produksjon av pellets og til å drifte sagbruket, blir dekket av to nye 12 MW biodrivstoffkjeler, som bruker restråstoff av tre som brensel. Maksimal kapasitet er cirka 88 GWh termisk energi årlig.

Det nye bioenergianlegget på Sokna forsyner både sagbruket og pelletsfabrikken med energi. Det betyr at energien som ellers ville gått til spille fra sagbruket nå brukes i produksjon av pellets.
Moelven anslår at anlegget vil produsere 80.000 tonn pellets per år. Dette dobler den årlige trepelletsproduksjonen i Norge.

Moelven Industrier ASA er et skandinavisk industrikonsern og en av de største produsentene i Norden av trevarer, trelast til industri, limtre, byggmoduler, fleksible kontorløsninger, flis og bioenergi. Selskapet sysselsetter rundt 3,390 ansatte, hvorav de fleste i Norge og Sverige. Eierne av selskapet er Glommen Mjøsen Skog SA (78,8%) og Viken Skog SA (20,8%), med de resterende aksjene eid av privatpersoner.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Nordiske investeringsbank:
Nicolas Audibert, Director, Origination, tlf. +358 10 618 0689, nicolas.audibert@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, tlf. +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int

Moelven Industrier ASA:
Rune F. Andersen, Finansdirektør og bærekraftsansvarlig, tlf. +47 913 43 260, rune-f.andersen@moelven.com