9 Jun 2020

Första PPP-finansieringen inom det finska offentliga skolväsendet ingås med stöd från NIB och EIB

NIB och specialföretaget Kumppanuuskoulut Oy har avtalat om ett 21,5-årigt lån på upp till 75 miljoner euro för att finansiera nya skolor och förskolor i Esbo. Projektet är det första offentligt-privata partnerskapet (PPP) som genomförs i en kommun i Finland för att stödja det offentliga skolväsendet.

Lånet från NIB ska finansiera uppförandet av fem nya lågstadieskolor och tre förskolor för sammanlagt 4 000 elever. Europeiska investeringsbanken (EIB) bidrar till investeringen med ett lån om 60 miljoner euro och en löptid på 21,5 år.

Nybyggena ska stå klara mellan 2022 och 2024. Kumppanuuskoulut hanterar projektfinansieringen, planeringen, uppförandet och underhållet av lokalerna till och med 2042.

”Projektet har mätbara hållbarhetsmål. Dessutom är det första gången som offentligt-privat partnerskap används vid kommunal byggnation i Finland”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB. ”Investeringarna i småbarns- och skolutbildning gör det möjligt för Esbo att inte behöva öka antalet elever i klasserna och att tillhandahålla avancerade lärmiljöer. Vi förväntar oss positiva och breda effekter både på de akademiska resultaten och på arbetsmarknaden.”

”Projektet kan ha avgörande betydelse för Finland. Det är ett utmärkt exempel på hur den offentliga sektorn kan tillgodogöra sig finansiering från Investeringsplanen för Europa för att få med privata investerare i arbetet för det allmännas bästa”, säger Thomas Östros, viceordförande i EIB. ”Finland är redan ett världsledande land inom utbildning, och det är glädjande att se att landet fortsätter investera i att skapa bästa möjliga lär- och studiemiljöer för barnen.”

”Tack vare en kombination av EU-stöd och privata investeringar kommer Esbo stad snart att ha nya skolor och förskolor för omkring 4 000 barn och unga”, säger EU-kommissionär för ekonomi Paolo Gentiloni. ”Jag är glad över att Investeringsplanen för Europa bidrar till att stödja utbildningsprojekt, och jag gratulerar Esbo för undertecknandet av det första kommunala PPP projektet i Finland."

”Esbos PPP-projekt är en viktig milstolpe för den finländska marknaden, och ett utmärkt exempel på smidigt samarbete mellan kommunen, investerare och finansiella institutioner,” säger Katja Keitaanniemi, vd för OP Företagsbanken Abp som fungerade som kommersiell långivare och global agent i transaktionen.

Antalet elever i grundskolorna i Esbo förväntas öka med 7 procent åren 2019–2023. Projektet ska främja Esbos åtagande för att optimera och modernisera skolnätet i staden. Lokalerna byggs enligt den finska miljöstandarden RTS och ska certifieras på fyrstjärnig nivå enligt standarden. En stor del av energibehovet i lokalerna ska täckas med markvärmepumpar.

”Vi är mycket glada över att kunna medverka i Esbo stads program för att få skolorna i skick och skapa lokaler som är garanterat trygga, sunda och anpassade för barn”, säger Jaakko Kouvalainen, vd för Kumppanuuskoulut Oy.

Finlands skolstrategi har fyra övergripande målsättningar, nämligen att främja rättvisa och inkludering inom utbildning, främja goda läranderesultat, främja livslångt lärande och planera utbildning som är relevant för personliga, samhälleliga, kulturella och ekonomiska behov.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Nordiska investeringsbanken

Olli Lempiäinen, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Karim El-Nagdy, Director, Head of Project & Structured Finance, på +358 10 618 0568, karim.el-nagdy@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Presskontakter

EIB: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org

OP: OP Corporate Communications, +358 50 523 9904, viestinta@op.fi

Kumppanuuskoulut Oy: Jaakko Kouvalainen, +358 40 54 68 073, jaakko.kouvalainen@kumppanuuskoulut.fi