Bild: Stadler Rail

Bild: Stadler Rail

10 Jun 2020

NIB finansierar nya regionaltåg för Mälardalen

NIB och Transitio AB har avtalat om ett 30-årigt lån på 210 miljoner kronor för att delvis finansiera anskaffningen av tolv nya persontåg som ska sättas i trafik i Mälardalen.

De nya tågen beställdes av Mälardalstrafik Mälab AB och kommer att hyras till regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland och Östergötland. Varje tåg har 333 sittplatser, wifi och plats för cykeltransport.

Regionen har en stor andel pendlare genom att 40 procent av den svenska befolkningen är bosatt där. Till följd av befolkningsökningen kommer behovet av kollektivtrafik att öka stadigt under de närmaste årtiondena.

”Utbyggnad av kapaciteten i kollektivtrafiken bidrar till arbetskraftens rörlighet och stärker sammanhållningen i regionen. Investeringen ger också tätare turavgångar och kortare restider. Den höjer servicekvaliteten och uppmuntrar resenärer att ta tåget hellre än bilen”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

De nya motorvagnstågen ska levereras 2021–2022.

Mälardalstrafik Mälab AB är ett tågbolag som ägs av kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen, vilket omfattar regionerna Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

AB Transitio ägs av 20 svenska regioner i deras egenskap som kollektivtrafikmyndigheter. Bolaget upphandlar och förvaltar spårfordon åt sina ägare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int