Bild: HSL / IDIS Design Oy

Bild: HSL / IDIS Design Oy

19 Mar 2020

NIB finansierar ny spårväg i Helsingforsregionen

NIB och Esbo stad har tecknat avtal om ett 25-årigt lån på 65,6 miljoner euro för snabbspårvägen Spårjokern som byggs mellan Helsingfors och Esbo.

Den nya spårvägen dras från Östra centrum i Helsingfors via flera förorter till Kägeludden i sydöstra Esbo. Den nya förbindelsen ersätter en av de livligast trafikerade busslinjerna i den finska huvudstadsregionen med spårvagn.

Cirka 40 000 människor åker dagligen med den nuvarande busslinjen. Passagerarantalet förväntas öka med 20 000 före 2030.

”Investeringen i Spårjokern bidrar till att stärka kapaciteten och driftsäkerheten i spårvägsnätet i Helsingforsregionen, och uppmuntrar pendlare att lämna bilen hemma och välja kollektivtrafik“, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Byggstart för spårvägen var i juni 2019 och projektet beräknas bli klart 2024.

Esbo stad har cirka 280 000 invånare och hela Helsingforsregionen har cirka 1,5 miljon invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Olli Lempiäinen, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int