Nuotrauka: Algirdas Kubaitis

Nuotrauka: Algirdas Kubaitis

9 Mar 2020

NIB ir toliau finansuos KN projektus

Šiaurės investicijų bankas (NIB) ir AB „Klaipėdos nafta“ (KN) pasirašė 25 metų trukmės paskolos sutartį, skirtą plaukiojančio suskystintų gamtinių dujų (SGD) saugojimo ir išdujinimo įrenginio (FSRU) įsigijimui finansuoti.

NIB paskola galės būti pradėta naudoti 2024 m. pabaigoje, kai pasibaigs šiuo metu galiojanti laivo-saugyklos nuomos ir paslaugų sutartis ir SGD terminalo operatorius, pasirinkęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kaip numato įstatymas, nuosavybės teise įsigis FSRU. Suteikiamas finansavimas padengs pasirinkto SGD įrenginio įsigijimo išlaidas – iki 160 mln. eurų.

„Finansavimas užtikrins ilgalaikį nepriklausomą gamtinių dujų tiekimą į Lietuvos ir Baltijos šalių rinkas“, – teigia NIB prezidentas ir generalinis direktorius Henrikas Normanas.

KN vertinimu, dujos išliks svarbiu ištekliumi Lietuvai pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos iki 2050 m. Sprendimą įsigyti laivą-saugyklą patvirtina skirtingos analitikų prognozės, kad dujų vartojimas šalyje išliks stabilus per ateinančius dešimtmečius, taip pat regione įgyvendinamų infrastruktūros jungčių projektų atveriamos galimybės.

„Energetikos rinkai patiriant transformaciją, rinkos dalyviams kuriant inovacijas ir ieškant išeičių mažinti poveikį aplinkai, Klaipėdoje turime pažangią dujų tiekimo infrastruktūrą, galinčią užtrikrinti esamus ir būsimus dujų vartotojų poreikius Baltijos jūros regione ir Centrinėje Europoje. Klaipėdos terminalą matome kaip novatorišką paslaugų centrą, kuriantį pridėtinę vertę verslui, pereinančiam prie žalesnės ekonomikos kuriamų galimybių“, – sako KN generalinis direktorius Darius Šilenskis.

2019 m. pabaigoje NIB suteikė KN 134,1 mln. EUR vertės paskolą, skirtą padengti mokamoms nuomos įmokoms ir išlaikyti panašius tarifus visą terminalo naudojimo laikotarpį – tiek prieš laivo įsigijimą, tiek jį įsigijus. Sprendimas finansuoti SGD terminalą buvo grindžiamas jo strategine svarba Lietuvai. Viso, tai jau ketvirtoji NIB ir KN paskolos sutartis.

KN yra tarptautinė SGD ir naftos terminalų operatorė, savo klientams užtikrinanti saugią, patikimą ir efektyvią prieigą prie pasaulinės energijos rinkos, tvariai vystant, eksploatuojant ir investuojant į daugiafunkcius suskystintų gamtinių dujų terminalus visame pasaulyje.

NIB yra tarptautinė finansinė institucija, priklausanti aštuonioms šalims narėms: Danijai, Estijai, Suomijai, Islandijai, Latvijai, Lietuvai, Norvegijai ir Švedijai. Bankas finansuoja privačiuosius ir viešuosius projektus šalyse narėse ir už jų ribų. Tarptautinės skolinimosi reitingų agentūros „Standard & Poor‘s“ ir „Moody‘s" yra suteikusios NIB didžiausią įmanomą AAA/Aaa kredito reitingą.

Daugiau informacijos:
Harald Rokke, Infrastruktūros, transporto ir telekomunikacijų paskolų skyriaus vadovas, tel. +358 10 618 0286, el. p. Harald.Rokke@nib.int
Vytautas Brazaitis, Komunikacijos skyrius, tel. +358 10 618 0235, el. p. Vytautas.Brazaitis@nib.int