13 Mar 2020

NIB og SpareBank 1 SMN etablerer nytt finansieringsprogram for mindre virksomheter

NIB og SpareBank 1 SMN har lansert en lånefasilitet på 1 milliard kroner for små og mellomstore bedrifter samt miljøprosjekt i Norge.

Det seksårige låneprogrammet vil bli brukt til videreutlån til små og mellomstore bedrifter innenfor eiendoms-, landbruks-, skogbruks-, fiskeri- og transportsektorer, og til miljøprosjekt i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Typiske SMB-investeringer kan være innkjøp av maskiner, utstyr, fartøy og lastebiler.

Programmet vil lette kredittbegrensninger for SMBer og tilrettelegge for vekst i produktivitet og konkurranseevne.

Låneberettigede prosjekt må overholde NIBs krav til bærekraft.

SpareBank 1 SMN er medlem av den landsomfattende SpareBank 1-alliansen og en ledende leverandør av finansielle tjenester for SMBer i Norge. Banken har hovedkontor i Trondheim og ca. 224 000 privatkunder og 15 000 bedriftskunder.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt

Sari Cabell, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int