Kuva: Wärtsilä Oyj Abp

Kuva: Wärtsilä Oyj Abp

24 Feb 2020

NIB rahoittaa Wärtsilän tehontuotannon tuotekehitysohjelmaa

NIB ja suomalainen Wärtsilä Oyj Abp ovat allekirjoittaneet 75 miljoonan euron lainasopimuksen, jolla rahoitetaan yhtiön tutkimus- ja kehitystoimia vuosina 2019–2021.

Tällä kymmenen vuoden lainalla tuetaan Wärtsilän tehontuotannon tuotekehitysinvestointeja yhtiön meriteollisuus- ja energia-alan liiketoiminta-alueilla.

Ohjelmaan kuuluu kolme pääteemaa: yhtiön moottorivalikoiman järkiperäistäminen, kestävien ja älykkäiden merikuljetus ratkaisujen edistäminen sekä valmistautuminen siirtymään 100-prosenttisesti uusiutuvien energianlähteiden käyttöön.

Meriteollisuuden liiketoiminta-alueen projekteihin kuuluu uudentyyppisten moottorien kehittäminen ja yhtiön suurnopeusmoottoreiden valikoiman laajentaminen. Investointien avulla kehitetään älykkäitä ratkaisuja vähäisellä miehistöllä toteutettaviin ja miehittämättömiin operaatioihin. Niillä myös lisätään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, parannetaan mahdollisuuksia käyttää joustavasti eri polttoaineita ja pienennetään tuotanto- ja elinkaarikustannuksia.

Energia-alalla tutkimus- ja kehitystoimet keskittyvät parantamaan toimintojen tehokkuutta yhtiön joustavissa sähkön ja lämmön yhteistuotantoratkaisuissa sekä peruskulutuksessa ja kulutushuippujen aikana. Se vahvistaa yhtiön johtoasemaa markkinoilla joustavissa energiantuotantoratkaisuissa ja edistää uusiutuvaa energiantuotantoa.

Wärtsilä Oyj Abp tarjoaa älykästä teknologiaa ja kokonaisvaltaisia elinkaariratkaisuja meriteollisuus- ja energiamarkkinoille. Sillä on noin 19 000 työntekijää ja yli 200 toimipaikkaa yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Yhtiö kuuluu Getting to Zero -koalitioon, joka on sitoutunut kehittämään kaupallisesti käyttökelpoisia, päästöttömiä polttoaineita käyttäviä päästöttömiä valtamerialuksia, jotka saadaan liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/aaa.

Lisätietoja:

Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, puh. +358 10 618 0517, Kim.Krokfors@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, puh. +358 10 618 0235, Vytautas.Brazaitis@nib.int