29 Jan 2020

NIB finansierer økt vannkrafteffektivitet i Norge

NIB har inngått et tiårig lån med det norske energiselskapet Agder Energi AS for å fornye vannkraftanlegg og installere en ekstra turbin ved et eksisterende vannkraftverk i Agder, Norge.

Lånet på 600 millioner kroner (59,39 millioner euro) vil finansiere Agder Energis Åseral Nord vannkraftprosjekt langs Mandalvassdraget. Prosjektet består av en ny demning, en vanntunnel og en ekstra turbin ved Skjerka kraftstasjon. Investeringen forventes å øke produksjonskapasiteten med 60 GWh årlig, opprettholde forsyningssikkerheten og bidra til mer effektiv bruk av vannkraftressursene.

Agder Energi bygger en ny demning rett nedstrøms fra den gamle Langevatn-dammen, som kan dateres tilbake til 1950-tallet. Den nye demningen er 10 meter høyere og øker reservoarvolumet fra 22 millioner kubikkmeter til 47 millioner kubikkmeter.

Siden den eksisterende cirka 13 km lange tunnelen som forbinder Langevatn-demningen til Nåvatn-reservoaret er i dårlig forfatning og i fare for å kollapse, bygger selskapet en ny tunnel på 7,2 kilometer. Denne nye tunnelen muliggjør bedre hydraulisk kapasitet.

Skjerka vannkraftverk utnytter vann fra Nåvatn-reservoaret. Kraftverket vil være utstyrt med en ekstra Francis-turbin. Turbinhallen ligger inne i fjellet.

-Den økte lagringskapasiteten, vannkapasiteten og produksjonen vil ha en positiv innvirkning både på bruk av vannressurser og styringen nedstrøm, som påvirker en rekke kraftstasjoner. Slike investeringer er viktige for å balanserer den variable vind- og solkraft i det europeiske kraftmarked og bidrar til det grønne skiftet, sier Henrik Normann, President & CEO i NIB.

Agder Energi AS er en av de største vannkraftprodusentene i Norge, og majoritetseid av lokale kommuner. Selskapets virksomhet inkluderer også distribusjon, sluttbrukersalg og andre tjenester.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination, tlf. +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int