9 Dec 2019

NIB och Ikano Bank hjälper nordiska SMF att växa

NIB och Ikano Bank AB har tecknat ett nytt avtal på 50 miljoner euro för att finansiera nordiska små och medelstora företags och små midcap-företags investeringar i anläggningstillgångar samt i miljöprojekt.

Den femåriga lånefaciliteten ska stödja anskaffningen av anläggningstillgångar för SMF och små midcap-företag inom olika sektorer, såsom byggnation, it, tillverkning och produktion.

SMF och små midcap-företag står för en betydande del av den ekonomiska produktionen och sysselsättningen i de nordiska och baltiska länderna. Samarbetet med Ikano Bank ska underlätta tillgången till finansiering för SMF och små midcap-företag och förbättra produktiviteten genom att främja en effektiv marknad.

Miljöprojekt, som investeringar i förnybar energi och byggnaders energieffektivitet, kan också beviljas lån från lånefaciliteten.

Denna lånefacilitet är det andra avtalet mellan Ikano Bank och NIB. Det första tecknades 2015.

Ikano Bank AB startades 1995. Banken erbjuder leasing- och finansieringslösningar i de nordiska länderna samt ett antal andra länder i Europa.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0268, ralf.hansson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int