Kuva: Bo Nyhus, NEFCO

Kuva: Bo Nyhus, NEFCO

26 Nov 2019

NIB ja NEFCO rahoittavat uusiutuvan energian investointeja Itä-Euroopassa

NIB ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) ovat allekirjoittaneet uuden 15-vuotisen lainaohjelman. Kyseinen, 25 miljoonan euron ohjelma on tarkoitettu energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa edistävien projektien rahoittamiseksi Itä-Euroopassa, pääasiassa Ukrainassa.

NEFCO rahoittaa yksinomaan ympäristöön ja ilmastoon liittyviä investointeja keskittyen pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin, joilla on esittelyarvoa ja laajentamismahdollisuuksia.

NIB:n kanssa sovittu lainaohjelma koskee kunnallisia energiatehokkuusinvestointeja ja uusiutuvan energian projekteja, joihin sisältyy pohjoismaisten toimijoiden tarjoamaa tietotaitoa.

Tähän mennessä on määritelty alustava hankesuunnitelma tuuli- ja aurinkovoimaprojekteille Ukrainassa.

”Tällä hetkellä Ukraina on yksi eniten energiaa käyttävistä maista Euroopassa, joten siellä on selkeä investointitarve infrastruktuuria nykyaikaistaville ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä lisääville projekteille. Ukrainan tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 11 % sen energiatarpeesta on peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Uuden rahoituksen ansiosta pystymme entistä paremmin edistämään siirtymistä ympäristöä säästäviin ratkaisuihin Itä-Euroopassa”, sanoo NEFCOn toimitusjohtaja Trond Moe.

”NEFCO:n alueellisten energiamarkkinoiden tuntemus yhdistettynä NIB:n tarjoamaan pitkäaikaiseen rahoitukseen antaa meille mahdollisuuden tukea uudistuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen kohdistuvia investointeja Itä-Euroopassa. Yhteistyömme tarjoaa myös pohjoismaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia teknologiaratkaisujen vientiin Ukrainan energiasektorille”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

Tämä on toinen NEFCO:n ja NIB:n yhdessä sopima lainaohjelma. Ensimmäinen lainasopimus allekirjoitettiin vuonna 2017 hankkeen ”Ukraine Higher Education Project - Energy Efficiency in Universities” rahoittamisesta.

NEFCO on Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin omistama kansainvälinen rahoituslaitos. NEFCO rahoittaa vihreitä kasvuinvestointeja aloilla, joihin kuuluvat energiatehokkuus, puhtaan energian tuotanto ja jätevesien puhdistaminen myönteisten ympäristövaikutusten saavuttamiseksi.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/aaa.

Lisätietoja:

Marjo Harri, Senior Director, Head of FI & SME, puh. 010 618 0227, marjo.harri@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, puh. 010 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int