31 Oct 2019

NIB och Westra Wermlands Sparbank avtalar om nytt låneprogram för svenska små och medelstora företag

NIB och Westra Wermlands Sparbank har avtalat om ett nytt låneprogram på 300 miljoner kronor för vidareutlåning till små och medelstora företag (SMF) och miljöprojekt i västra Sverige.

Det sjuåriga låneprogrammet ska stödja SMF och små midcap-företag i Värmland för att främja marknadseffektivitet och miljöinvesteringar.

Lånefaciliteten riktas till företag inom Westra Wermlands Sparbanks verksamhetsområde, som till stor del utgörs av tillverkningsindustri, byggbranschen, skogsbruk, massa och papper samt transport och IT. Dessutom ska 100 miljoner kronor användas inom faciliteten för miljöprojekt, främst för investeringar i energieffektivitet i privata bostäder och företag, och alternativa energilösningar, t.ex. installation av värmepumpar och solpaneler.

Detta lån är det andra avtalet mellan NIB och Westra Wermlands Sparbank. Det första lånet som beviljades 2015 har allokerats fullt ut.

Westra Wermlands Sparbank är en självständig sparbank som har sju kontor i Värmland.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0268, ralf.hansson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int