21 Oct 2019

NIB finansierar förnybar kraftvärmeproduktion i Västerås

NIB och Västerås stad i Sverige har slutit ett ramavtal med syftet att kunna delfinansiera kommunens utfasning av fossila bränslen i kraftvärmeproduktionen.

Lånefaciliteten på 850 miljoner kronor utgör en del av det belopp som det kommunägda energibolaget Mälarenergi AB investerar i en ny kraftvärmeanläggning.

Den nya anläggningen, som ska eldas med återvunnet trä, kommer att ersätta fossila bränslen i form av kol och olja. Detta är sista steget i övergången till enbart förnyelsebart och återvunnet bränsle i kraftvärmeproduktionen i Västerås.

Den nya kraftvärmeanläggningen kommer att bidra till en ökning på cirka 25 procent av den årliga elproduktionen med samma värmeproduktion som tidigare.

De totala kostnaderna för projektet uppgår till 1,7 miljarder kronor och anläggningen ska stå klar 2020.

Västerås är Sveriges sjunde största kommun. Västerås utsågs till både årets miljökommun och energikommun i Aktuell Hållbarhets kommunjämförelser 2016.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody.

För mer information, kontakta

Patrik Marckert, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0266, patrik.marckert@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int