10 Sep 2019

NIB finansierer utvidelse av høyhastighets bredbåndsnett i Norge

NIB og fiberselskapet Viken Fiber AS har inngått en 15-års låneavtale for investeringer i bredbåndsnettet.

Lånet på 300 millioner kroner (30,2 millioner euro) vil finansiere en utrulling av raske bredbåndsnett av optisk fiber i Norge i årene 2019–2020.

Utrullingen vil gi ny digital infrastruktur og nye tjenester ved å utvide dekningen og øke kapasiteten og hastigheten. Økt tilgang til raskt bredbånd av optisk fiber bidrar til Norges nasjonale digitale strategi om å gi bredbåndstilkobling med en hastighet på minst 100 Mbit/s til 90% av alle husholdninger innen 2020.

Viken Fiber AS er blant Norges største fiberselskap og har hovedkontor i Drammen. Selskapet bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester fra Altibox til over 175.000 husstander og bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, samt Grenland-distriktet i Telemark.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager, Origination, tlf. +358 10 618 0239, Yngve.Soderlund@nib.int
André Jamholt, Communications Unit, tlf. +358 10 618 0214, Andre.Jamholt@nib.int