3 Sep 2019

NIB och Sparbanken Nord finansierar SMF i norra Sverige

NIB och Sparbanken Nord har avtalat om ett låneprogram på 100 miljoner kronor för vidareutlåning till små och medelstora företag (SMF), små midcap-företag samt småskaliga miljöprojekt i Norrbotten.

Låneprogrammet med en löptid på sju år ska användas för finansiering av småskaliga miljöprojekt samt för att finansiera SMF och små midcap-företag i norra Sverige. SMF står för en betydande del av den sammanlagda produktionen och sysselsättningen i NIB:s medlemsländer, och förbättrad tillgång till finansiering förväntas stärka produktiviteten och effektiviteten på marknaden.

Projekt som kan beviljas medel från lånefaciliteten inkluderar t.ex. investeringar i ny utrustning och fordon i företag inom skogsavverkning och gruvdrift samt massa- och pappersföretag i Norrbotten som har för avsikt att modernisera verksamheten.

Detta låneprogram är det andra avtalet mellan Sparbanken Nord och NIB. Det första tecknades 2013.

Sparbanken Nord, grundad 1852, är en regional bank i Norrbotten. Banken har elva kontor och är Sveriges tredje största självständiga sparbank. Sparbanken Nords utlåning omfattar sektorer som fastighetsverksamhet, skogsbruk, jordbruk, tillverkning, bygg och service.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Ralf Hansson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0268, ralf.hansson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int