8 Jul 2019

NIB udsteder en fastforrentet obligation på DKK 1 milliard

Den 1. juli 2019 har Den Nordiske Investeringsbank (NIB) udstedt en ny 20 års benchmark obligation på DKK 1 milliard. Det er den første obligation NIB har noteret på Nasdaq Copenhagen.

Obligationen udløber den 1 juli 2039 og har en årlig pålydende rente på 0,375% p.a.. Prisen blev fastsat til 99,234% svarende til en effektive rente på 0,415% p.a.. Det giver en merrente på 0,38% over den Danske statsobligation 4.50% med udløb i november 2039.

“Denne danske obligationsudstedelse er NIBs første i mere end 20 år. NIBs stærke kreditkvalitet samt nordiske og baltiske ejerskab kombineret med den lange løbetid var et godt match for de danske investorer. Vi har valgt at notere obligationen på Nasdaq Copenhagen efter ønske fra de danske investorer,” siger Jens Hellerup, Head of Funding og Investor Relations, NIB.

 

Resumé af obligationsbetingelser

 
Udsteder: Nordic Investment Bank
Kreditvurdering: Aaa / AAA (Moody’s / S&P)
Nominel værdi: DKK 1.000.000.000
Udstedelsesdato: 1. juli2019
Udløbsdato: 1. juli 2039
Kupon: 0,375% p.a. (Act/Act, ICMA)
Emissionskurs: 99,234%
Stykstørrelse: DKK 10.000
ISIN: XS2020698515
Lead manager: Nordea Bank Abp

 

NIB er en international finansieringsinstitution, der ejes af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor’s og Moody’s.

For yderligere information kontakt venligst

Jens Hellerup, Senior Director, Head of Funding and Investor Relations, på tlf. +358 961 811 401, jens.hellerup@nib.int