Räddningtjänst i Lappland. Bild: Lapplands sjukvårdsdistrikt

Räddningtjänst i Lappland. Bild: Lapplands sjukvårdsdistrikt

27 Jun 2019

NIB finansierar utbyggnad av centralsjukhus i Rovaniemi

NIB och samkommunen för Lapplands sjukvårdsdistrikt har avtalat om ett lån på upp till 69 miljoner euro för renovering och utbyggnad av centralsjukhuset i Rovaniemi, som är centralort i landskapet Lappland i Finland.

Lånet har en löptid på upp till 25,5 år och ska användas för att finansiera en tillbyggnad på 30 000 m² till centralsjukhuset. Tillbyggnaden kommer nästan att fördubbla sjukhusets nuvarande lokaler och ska omfatta nya avdelningar för bland annat akutvård, operationssalar, sjukhusapotek och intensivvård. Dessutom byggs en enhet för psykiatrisk vård och ett parkeringshus. Byggstarten ska ske 2019 och arbetet förväntas bli klart 2023.

Tillbyggnaden ska avhjälpa trängseln i de nuvarande lokalerna och även göra det möjligt för sjukhuset att uppfylla de nya kraven på patientvård. Bland annat behöver operationssalarna moderniseras för att det ska vara möjligt att använda de senaste kirurgiska metoderna.

Eftersom Lappland är vidsträckt men glest befolkat utförs nästan hälften av alla patienthelikopterflygningar i Finland i landskapet. Sjukhusets nuvarande helikopterplatta är på marken, vilket innebär att patienterna måste flyttas med ambulans från plattan till sjukhuset. Den nya tillbyggnaden kommer att ha en helikopterplatta på parkeringshuset, varigenom patienterna snabbt kan flyttas från helikoptern till traumasjukhuset.

”Moderna sjukhuscampus möjliggör smidiga och centraliserade behandlingsprocesser. Det är självfallet en fördel för patienterna, men utöver bättre vård och behandling bidrar till det också till regionens hälsoresultat och minskar hälso- och sjukvårdskostnaderna”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Lapplands centralsjukhus är Finlands nordligaste sjukhus med omfattande akutvård och dessutom en av de viktigaste arbetsgivarna i Rovaniemiregionen. Sjukhuset tillhandahåller specialiserad sjukvård till de 118 000 invånarna i regionens femton kommuner. Det samarbetar också över riksgränserna med norra Sverige och norra Norge, speciellt inom akutvård och psykiatrisk vård. Turismen i regionen avspeglas också i sjukhusets verksamhet. Eftersom över två miljoner människor besöker Lappland varje år, är många av dem som behöver akutvård turister.

Samkommunen för Lapplands sjukvårdsdistrikt ägs av femton kommuner.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Olli Lempiäinen, Senior Originator, Infrastructure & Telecom, på +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int