Helikopteri pelastustehtävässä Lapissa. Kuva: Lapin sairaanhoitopiirin Ky

Helikopteri pelastustehtävässä Lapissa. Kuva: Lapin sairaanhoitopiirin Ky

27 Jun 2019

NIB rahoittaa Lapin keskussairaalan laajennusta

NIB ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat sopineet enimmäismäärässään 69 miljoonan euron lainasta, jolla rahoitetaan Rovaniemellä sijaitsevan Lapin keskussairaalan peruskorjausta ja laajennusta.

Lainan maturiteetti on 25,5 vuotta, ja sillä rahoitetaan bruttoalaltaan (brm²) noin 30 000 brm²:n suuruista laajennusta, joka lähes kaksinkertaistaa sairaalan nykyiset tilat. Laajennushankkeeseen sisältyy uusien tilojen rakentaminen ns. kuuman sairaalan toiminnoille, psykiatriselle sairaalalle sekä pysäköintitalolle. Kuumaan sairaalaan sisältyvät muun muassa päivystys, leikkaus- ja anestesiayksikkö, teho-valvontaosasto sekä sairaala-apteekki. Rakentaminen alkaa vuonna 2019 ja laajennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana. Laajennuksen käyttöönoton myötä luovutaan 25 kilometrin päässä kantasairaalasta sijaitsevasta Muurolan sairaalakiinteistöstä, jossa nykyään toimii kolme psykiatrista osastoa ja päihdeklinikka.

Laajennus helpottaa sairaalan nykyistä tilanahtautta, ja uudet tilat täyttävät viimeisimmät modernin sairaanhoidon vaatimukset. Muun muassa leikkaussalit uudistetaan niin, että niihin saadaan nykyaikainen leikkaussalitekniikka.

Lähes puolet Suomessa helikopterilla kuljetettavista potilaista siirretään Lapin keskussairaalalle Lapin pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta johtuen. Tällä hetkellä helikopterikenttä sijaitsee maan tasalla, mistä johtuen potilaat tarvitsevat ambulanssikyydin kentältä sairaalaan. Laajennusosassa helikopterikenttä rakennetaan sairaalan uuden pysäköintitalon katolle, mikä mahdollistaa potilaiden nopean siirron suoraan sairaalan sisätiloihin.

”Moderni sairaalakampus mahdollistaa sujuvan ja keskitetyn hoitopolun. Tämä hyödyttää luonnollisesti potilaita, mutta paremman sairaanhoidon lisäksi se myös edistää sairaanhoitopiirin työn tuloksellisuutta ja vähentää sairaanhoidon kustannuksia”, sanoo NIBin toimitusjohtaja Henrik Normann.

Lapin keskussairaala on Suomen pohjoisin laajan päivystyksen sairaala ja yksi Rovaniemen seudun suurimmista työnantajista. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoamisesta alueen 15 kunnan 118 000 asukkaalle. Lisäksi sairaala tekee aktiivista kansainvälistä yhteistyötä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kanssa erityisesti ensihoidossa ja mielenterveyspalveluissa. Myös matkailu näkyy sairaalan arjessa. Lapissa vierailee vuosittain yli kaksi miljoonaa matkailijaa, ja merkittävä osa päivystyspoliklinikan potilaista on matkailijoita.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 15 Lapin kuntaa.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Olli Lempiäinen, Senior Manager Origination, puh. 010 618 0525, olli.lempianen@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, puh. 010 618 0265, niina.rantti@nib.int