From left: Thomas Wrangdahl, Head of Lending at NIB; Henrik Normann, NIB President & CEO; and Heikki Niemeläinen, CEO at MBG

From left: Thomas Wrangdahl, Head of Lending at NIB; Henrik Normann, NIB President & CEO; and Heikki Niemeläinen, CEO at MBG

27 Jun 2019

NIBiltä valmiusluottosopimus Kuntien takauskeskukselle

NIB ja Kuntien takauskeskus ovat sopineet 200 miljoonan euron valmiusluotosta, joka erääntyy viiden vuoden kuluttua. Luotto tukee Suomen kuntien rahoitusekosysteemiä, jolla rahoitetaan sosiaaliseen asumiseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja vanhustenhuoltoon tehtäviä investointeja.

Kuntien takauskeskuksen tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kuntien takauskeskus takaa Kuntarahoituksen (MuniFin) etuoikeutetut velkasitoumusohjelmat. Kuntarahoitus on julkisessa omistuksessa oleva luottolaitos, joka on erikoistunut kuntasektorin rahoitusratkaisuihin ja rahoitusriskien hallintaan.

Suomalaiset kunnat investoivat Kuntarahoituksen myöntämän rahoituksen avulla sosiaaliseen infrastruktuuriin, kuten sairaaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin.

Kuntien takauskeskuksen takaus varmistaa, että Kuntarahoitus täyttää sille kuuluvat velvollisuudet. Takaus myös mahdollistaa Kuntarahoituksen toiminnan Suomen kuntien ja kunnallisessa omistuksessa olevien yritysten luottolaitoksena Kuntien takauskeskuksesta annetun lain mukaisesti.

Nyt NIBin kanssa tehty valmiusluottosopimus mahdollistaa Kuntien takauskeskukselle puskurin, jota takauskeskus voi tarvittaessa käyttää Kuntarahoituksen lyhytaikaiseen pääomittamiseen.

Luoton ansiosta kuntasektorin rahoitusmekanismi hyötyy NIBin kolmen A:n luottoluokituksesta, mikä tukee epäsuorasti kuntien julkisiin palveluihin tekemiä investointeja.

Kuntien takauskeskus on eduskunnan vuonna 1996 perustama julkisoikeudellinen laitos. Kuntien takauskeskuksen jäsenistö koostuu 295 Suomen kunnasta ja sillä on Moody’s- ja S&P-luottoluokittajien Aa1/AA+-luokitus.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Pohjoismaiden Investointipankki:

Marjo Harri, Senior Director, Head of FI & SME, puh. 010 618 0227, marjo.harri@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, puh. 010 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Kuntien takauskeskus:

Heikki Niemeläinen, CEO, at +358 40 589 8348, heikki.niemelainen@mgb.fi

Tuukka Salminen, Deputy CEO, at +358 40 705 4824, tuukka.salminen@mgb.fi