From left: Thomas Wrangdahl, Head of Lending at NIB; Henrik Normann, NIB President & CEO; and Heikki Niemeläinen, CEO at MBG

From left: Thomas Wrangdahl, Head of Lending at NIB; Henrik Normann, NIB President & CEO; and Heikki Niemeläinen, CEO at MBG

27 Jun 2019

NIB beviljar kreditlöfte till finska Kommunernas garanticentral

NIB och finska Kommunernas garanticentral har avtalat om ett kreditlöfte för en rullande kreditfacilitet på 200 miljoner euro och en löptid på fem år. Krediten ska användas för att stödja de finländska kommunernas finansieringsekosystem, som tillhandahåller medel för socialt boende, utbildning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Kommunernas garanticentrals syfte är att trygga och utveckla en gemensam medelsanskaffning för kommunerna i Finland. För att uppnå detta garanterar Garanticentralen åtaganden för Kommunfinans Abp, ett offentligt ägt kreditinstitut som är specialiserat på finansiering och finansiell riskhantering inom den kommunala sektorn i Finland.

Kommuner i Finland använder finansiering från Kommunfinans för att finansiera olika investeringar i den sociala infrastrukturen, som sjukhus, skolor och förskolor.

Tack vare garantin från Garanticentralen kan Kommunfinans fullfölja sina åtaganden och fungera som ett skuldförvaltningskontor för kommunerna och de kommunala bolagen.

Den avtalade kreditfaciliteten med NIB ska fungera som en tillfällig buffert för Garanticentralen och möjliggöra kortvariga kapitaltillskott till Kommunfinans om det behövs.

Genom kreditfaciliteten kan den finska kommunsektorns finansieringsmekanism dra fördel av NIB:s AAA-kreditbetyg. Detta kommer att ge ett indirekt stöd till kommunala investeringar i offentlig service.

Kommunernas garanticentral är en offentligrättslig anstalt, som grundades 1996 av den finska riksdagen. Garanticentralens medlemmar är 295 finska kommuner. Centralens kreditrating är Aa1 (Moody’s) och AA+ (Standard & Poor’s).

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Nordiska investeringsbanken:

Marjo Harri, Senior Director, Head of FI & SME, på +358 10 618 0227, marjo.harri@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Officer, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Kommunernas garanticentral:

Heikki Niemeläinen, CEO, på +358 40 589 8348, heikki.niemelainen@mgb.fi

Tuukka Salminen, Deputy CEO, på +358 40 705 4824, tuukka.salminen@mgb.fi