Görvälnverket i Norrvatten. Bild: Norrvatten

Görvälnverket i Norrvatten. Bild: Norrvatten

17 Jun 2019

NIB tecknar låneramavtal för förbättring av vattenförsörjningen i Storstockholm

NIB och den svenska dricksvattenproducenten Norrvatten har tecknat en lånefacilitet om 500 miljoner kronor (47 miljoner euro) för att finansiera renovering och förbättring av dricksvatteninfrastrukturen i Storstockholm.

Faciliteten med en löptid på 30 år ger Norrvatten en option att utnyttja NIB:s finansiering för förbättrningar av Görvälns vattenverk samt utbyggnaden och renoveringen av vattenledningar och ovanjordsdelar i norra Storstockholm.

Norrvatten producerar dricksvatten för 14 kommuner i den norra delen av Storstockholm där befolkningen ökar snabbt.

Kapacitetshöjande åtgärder på Görvälnverket kommer att öka verkets produktionskapacitet med 10 procent till år 2021 och gör det möjligt för Norrvatten att på kort sikt bemöta en ökande efterfrågan på dricksvatten. För närvarande producerar verket dricksvatten för 600 000 människor, och genom renoveringen kommer Norrvatten att kunna sköta dricksvattenförsörjningen för 740 000 människor år 2023.

Investeringarna i modernisering av infrastrukturen ska också förebygga läckage och vattenförluster och på så sätt säkerställa resurseffektiv vattenförsörjning.

Renoveringarna kommer också att förstärka Norrvattens vattenreningsverksamhet och ge säker dricksvattenförsörjning som uppfyller allt striktare bestämmelser.

”Lånet bidrar till Norrvattens insatser för att säkerställa tillräcklig produktion av dricksvatten inför utmaningar relaterade till befolkningsökning och klimatförändring,” säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Detta är det andra låneramavtalet mellan Norrvatten och NIB. Med det första lånet 2015 finansierades Norrvattens program för infrastrukturinvesteringar.

Norrvatten är ett kommunalförbund som bildades 1926. Det består i dag av 14 kommuner i norra delen av Storstockholm. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Kersti Talving, Senior Manager, Lending, på +358 10 618 0245, kersti.talving@nib.int
Vytautas Brazaitis, Communications Unit, på +358 10 618 0235, vytautas.brazaitis@nib.int