SCAs massafabrik i Östrand Foto: SCA

SCAs massafabrik i Östrand Foto: SCA

18 Jun 2019

NIB finansierar ett av världens största bruk för blekt sulfatmassa i Sverige

NIB och det svenska skogsföretaget Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA har tecknat ett låneavtal på 1 miljard kronor (96,37 miljoner euro) för att finansiera en utökning av produktionskapaciteten för blekt sulfatmassa vid SCAs massafabrik i Östrand, Timrå kommun.

Utökningen kommer att mer än fördubbla produktionen av barrvedsmassa vid företagets fabrik i Östrand från nuvarande 430 000 ton till 900 000 ton. Detta kommer att göra fabriken i Östrand till en av världens största produktionslinjer för blekt sulfatmassa.

Antalet anställda vid fabriken kommer att vara nästan oförändrat vilket betyder en fördubbling av arbetsproduktiviteten på fabriken, mätt i producerad volym.

Biprodukterna från massaprocessen kommer att öka kraftigt och årligen ge 17 000 ton tallolja och terpentin som bland annat kan användas till produktion av biobränsle och omkring 500 GWh elektricitet, ånga och fjärrvärme för extern användning.

Investeringen förväntas få betydande effekter för skogssektorn i Sverige och öka baseffekten till det lokala fjärrvärmenätet och till den nordiska elmarknaden.

Lånet har en löptid på tio år.

SCAs kärnverksamhet utgörs av skogen, Europas största privata skogsbolag. Skogsbolaget erbjuder papper för förpackning och tryck, massa, träprodukter, förnybar energi, tjänster för skogsägare och transportlösningar. År 2018 hade SCA cirka 4 000 anställda. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody.

För mer information, kontakta
Kim Krokfors, Senior Manager Lending, på +358 10 618 0517, kim.krokfors@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int