19 Jul 2019

NIB finansierer udviklingen af lufthavne i Grønland

NIB og Kalaallit Airports International A/S har underskrevet en 20-årig låneaftale på i alt DKK 450 millioner (EUR 63,3 millioner) til finansiering af udviklingen af internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat i Grønland.

Udvidelsen af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat forventes af være afsluttet ved udgangen af 2023.

Lånet fra NIB skal være med til at finansiere en ny start- og landingsbanen i Nuuk på 2.200 meter istedet for den nuværende landingsbane på 950 meter, et nyt terminalområde, en ny passagerterminal og et nyt tårn.

Lånet skal også finansiere en ny start- og landingsbane på 2.200 meter i lufthavnen i Ilulissat, ombygningen af en eksisterende start- og landingsbane på 845 meter til en tilkørselsvej, en ny terminal og teknisk bygning samt et nyt tårn.

Den nye lufthavnsstruktur i Grønland kommer til at betyde en flytning af transatlantiske flyvninger fra Kangerlussuaq til Nuuk og Ilulissat. Nuuk bliver den primære lufthavn i Grønland.

Formålet med investeringerne er at etablere en sammenhængende lufthavnsstruktur i Grønland. Det vil forbedre transportforbindelserne, øge antallet af direkte flyvninger og flyselskaber, reducere omkostninger og tidsforbrug i forbindelse med rejser, samt reducere CO2 udledningen fra indenlands flyvning i Grønland.

“Udvidelsen af centrale dele af infrastrukturen i Grønland vil formindske markedsbarriererne og øge konkurrencen og de økonomiske muligheder for fiskeri, fremstilling af mineraler, øko-turisme og forskning,” siger Henrik Normann, President & CEO for NIB.

Kalaallit Airports International A/S skal stå for udviklingen og driften af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Den grønlandske regering ejer 66,67 % af selskabet, og den danske regering ejer de resterende 33,33 %.

NIB er en international finansieringsinstitution, der ejes af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. IB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor's og Moody's.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte

Søren Kjær Mortensen, Senior Director, Head of Origination, på +358 10 618 0249, soren.mortensen@nib.int 

Arild Moen, Senior Communications Officer, på tlf. +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int