29 Apr 2019

NIB finansierar ny grundskola i Laholm

NIB och fastighetsutvecklaren Kommunfastigheter i Laholm AB har tecknat ett 25-årigt lån på 140 miljoner kronor för uppförande av ett nytt skolhus och en idrottshall i Glänninge.

Laholms kommun, belägen på den svenska västkusten, räknar med ett behov av 1 150 nya elevplatser före 2035 till följd av den stora befolkningsökningen i regionen. För att bemöta befolkningsökningen investerar kommunen i att bygga ut infrastruktur och skolor.

Lånet från NIB kommer att finansiera en ny grundskola och en idrottshall intill skolan i Glänninge. Nya Glänningeskolan ersätter nuvarande skolbyggnader och ska ha plats för 475 elever.

”Investeringar i god skolundervisning ger utmärkt avkastning. Den nya skolbyggnaden kommer att erbjuda en mer avancerad lärmiljö som motsvarar läroplanen i Sverige. Dessutom kommer den nya idrottsanläggningen att erbjuda bättre möjligheter för gymnastikundervisningen i skolorna”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Både skolan och idrottshallen byggs som passivhus enligt de så kallade Darmstadt-kriterierna. Passivhus är energieffektiva byggnader där värmeförlusterna är minimala. Energiförbrukningen i de nya byggnaderna kommer att ligga 50 procent under de gällande svenska byggnormerna. Nybyggena kommer att stå klara under 2019.

Kommunfastigheter i Laholm AB äger och förvaltar lokaler som hyrs ut till kommunala verksamheter och externa användare i Laholm. Företaget är ett dotterbolag till det helkommunala bolaget Laholmshem AB.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB has the highest possible credit rating, AAA/Aaa, with the leading rating agencies Standard & Poor’s and Moody’s.

För mer information:

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, kommunikationsenheten, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int