Lake Turkana wind energy project in Kenya.  Foto: Finnfund.

Lake Turkana wind energy project in Kenya. Foto: Finnfund.

10 Apr 2019

NIB och Finnfund fortsätter samarbetet inom utvecklingsfinansiering

NIB och Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab (Finnfund) har tecknat ett nytt låneprogram på 40 miljoner US-dollar (35.6 miljoner euro) för vidareutlåning till investeringar i hållbar utveckling i Finnfunds målländer.

Låneprogrammet med en löptid på tio år ska stödja Finnfunds utlåning till tillväxtmarknader och finansiera projekt inom sektorer som hållbart skogsbruk, jordbruk och ren energi.

Programmet förser Finnfund med långsiktig finanisering, och gör det möjligt för NIB att stödja sådana företag i bankens medlemsländer som verkar i länder där banken för övrigt inte är aktiv. Samarbetet hjälper också tillväxtorienterade företag som vill internationalisera sin verksamhet.

”Detta låneprogram är det femte avtalet mellan NIB och Finnfund sedan 2003. Vårt samarbete syftar till att stödja sådana hållbara projekt på tillväxtmarknader som anknyter till nordiska affärspolitiska och utvecklingspolitiska intressen, såsom tekniköverföring och utrustningsleverans”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

“Samarbetet med NIB stödjer Finnfunds strategiska mål; att fördubbla vår investeringsvolym och tredubbla vår inverkan. Behovet av finansiering inom hållbar utveckling är enormt, och klockan tickar, inte minst på grund av klimatförändringen”, säger direktör Helena Arlander på Finnfund.

Finnfund är ett finländskt utvecklingsfinansieringsbolag som investerar i ansvarsfulla och vinstbringande företag i utvecklingsländer, speciellt i Afrika, Asien och Latinamerika. Finnfund erbjuder riskkapital, långsiktiga investeringslån, mezzaninfinansiering och expertis.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nordiska investeringsbanken:

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Finnfund:

Antti Urvas, Associate Director, Finnfund, på +358 45 113 0547, antti.urvas@finnfund.fi

Valpuri Mäkinen, Communications Specialist, på +358 50 384 2105, valpuri.makinen@finnfund.fi