Avloppsanläggningen i Lidingö. Bild: Käppalaförbundet

Avloppsanläggningen i Lidingö. Bild: Käppalaförbundet

12 Mar 2019

NIB finansierar bättre avloppsrening i Stockholm

NIB har tecknat avtal om ett 30-årigt lån på 540 miljoner kronor med den svenska leverantören av avloppstjänster Käppalaförbundet, för modernisering av avloppsanläggningen i Lidingö i östra Stockholm.

Lånet ska användas för att finansiera utbyggnaden av Käppalaverket samt renoveringen av verkets ovanjordsdelar för att öka verkets kapacitet och förbättra kvaliteten på det renade avloppsvattnet.

Befolkningen ökar kraftigt i kommunerna norr och öster om Stockholm, samtidigt som reningsverken i regionen måste uppfylla allt striktare bestämmelser om avloppsrening.

Käppalaförbundet renar för närvarande avloppsvatten från elva kommuner. Investeringen i utbyggnaden kommer att öka avloppsverkets kapacitet från 700 000 till 900 000 personekvivalenter.

”Befolkningsökningen i Storstockholm ökar belastningen på avloppsreningsanläggningarna. Genom moderniseringen av Käppalaverket kommer föråldrad infrastruktur att ersättas och kommunerna i regionen säkras tillgång till adekvat vattenrening”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Detta lån är det andra avtalet mellan Käppalaförbundet och NIB. Med det första lånet 2015 finansierades en ny rötkammare och högflödesrening för anläggningen.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva kommuner belägna norr och öster om Stockholm. Förbundet bildades 1957. Käppalaverket renar i dag avloppsvatten från över 500 000 invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kersti Talving, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0245, kersti.talving@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int