Borraggregat. Bild: Epiroc.

Borraggregat. Bild: Epiroc.

6 Feb 2019

NIB finansierar Epirocs innovationsinsatser i Sverige

NIB har beviljat ett lån på 1 miljard kronor till det svenska gruvutrustningsföretaget Epiroc för att finansiera företagets FoU-investeringar i Sverige 2018–2021.

Lånet löper på åtta år och ska användas för finansiering av Epirocs produkt- och tjänsteutveckling inom bergbrytning, automatisering, interoperabilitet och energieffektivitet. Automatiseringen och elektrifieringen av utrustningen inom gruvdriftssektorn förväntas öka de närmaste åren. Tack vare den betydande FoU-investeringen kan Epiroc svara på detta behov genom att lansera nya produkter med den senaste gruvdriftstekniken.

Resultatet av det aktuella FoU-projektet förväntas ge fördelar till NIB:s medlemsregion eftersom Epiroc är en ledande aktör inom den nordiska gruvsektorn som består av gruvdriftsföretag, teknikleverantörer och universitet. Sådana FoU-projekt brukar få brett genomslag i Norden och Baltikum genom kunskapsspridning och ökat mervärde för gruvdriftskompetens. Investeringarna förväntas dessutom ge nya möjligheter på marknaden och bidra till sysselsättning och leveranser.

Epiroc tillhandahåller utrustning för borrning och bergbrytning samt ett utbud av tillhörande förbrukningsartiklar och service till kunder i över 150 länder. Företaget har över 13 000 anställda. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Tyskland, Kina och Indien.

Epiroc bildades 18 juni 2018 då det utbröts ur Atlas Copco Aktiebolag (grundat 1873) och noterades på börsen.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Lars Synnes, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0504, lars.synnes@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int