Brosjukhuset. Visualisering: HUS.

Brosjukhuset. Visualisering: HUS.

31 Jan 2019

NIB beviljar lån till Finlands största sjukhusbygge i Helsingfors

NIB har avtalat om ett lån på 147 miljoner euro med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för att finansiera ett nytt sjukhus i Helsingfors.

Lånet på 147 miljoner euro ska användas för uppförande av det nya Brosjukhuset på Mejlans sjukhusområde i Helsingfors.

Brosjukhuset är det största byggprojektet i sjukvårdsdistriktets historia. Det nya sjukhuset ska rymma fem specialiteter under samma tak och ge betydande synergieffekter genom centraliserade, rationaliserade och förnyade vårdprocesser. Det kommer att ersätta det gamla traumacentret och delar av kliniken för cancersjukdomar, och integreras i de övriga funktionerna på Mejlans sjukhusområde. Byggarbetet pågår till slutet av 2022.

Brosjukhuset kommer att bli den största och mest avancerade sjukhusenheten i Finland. Helsingfors universitetscentralsjukhus, som hör till sjukvårdsdistriktet, har det riksomfattande ansvaret för behandling av svåra och sällsynta sjukdomar samt för behandling av sjukdomar som kräver specialiserad vård och teknik. Sjukhuset har ett nära forsknings- och utbildningssamarbete med medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Brosjukhuset kommer också att erbjuda goda lokaler för forskare och lärare.

”Med den förbättrade och moderniserade infrastrukturen kommer Brosjukhuset att bidra till en ökning av vård- och behandlingskapaciteten i södra Finland där behovet av dessa tjänster ökar betydligt. För patienter innebär det nya sjukhuset att de får tillgång till förstklassig specialiserad vård i en trivsam, trygg och tillgänglig miljö”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har bildats av 24 kommuner. De största medlemskommunerna (med en sammanlagd andel på cirka 65 procent) är Helsingfors, Esbo och Vanda. Samkommunens uppgift är att tillhandahålla specialiserad sjukvård i södra Finland. Det största sjukvårdsdistriktet i Finland betjänar 1,6 miljoner människor, och är med sina cirka 24 000 anställda också den näst största arbetsgivaren i landet.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Olli Lempiäinen, Senior Originator, Infrastructure & telecom, på +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int