24 Jan 2019

NIB och Bonum Bank finansierar SME-företag i Finland

NIB och finska Bonum Bank Abp har inrättat ett långsiktigt låneprogram på EUR 35 miljoner för vidareutlåning till små och medelstora företag och miljöprojekt i Finland.

Bonum Bank Abp är en depositionsbank som ägs helt av POP Bankförbundet – centralinstitutet för finska POP Bankgruppen med 26 medlemsbanker.

Den sjuåriga lånefaciliteten har inrättats för vidareutlåning genom POP Bankgruppens medlemsbanker, för finansiering av investeringar i små och medelstora företag samt småskaliga miljöprojekt.

”Små och medelstora företag är en viktig drivkraft med tanke på entreprenörskap, tillväxt och innovation i den nordisk-baltiska regionen. Vi hoppas att lånefaciliteten med Bonum Bank ska skapa bättre finansieringsmöjligheter och öka konkurrenstrycket och produktiviteten”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”Låneprogrammet med NIB förbättrar ytterligare vårt utbud till små och medelstora företag för att främja deras konkurrenskraft. Ekonomisk framgång hos finländska SMF har en positiv inverkan också på deras miljö, vilket har en stor betydelse speciellt i mindre samhällen,” säger direktör Timo Hulkko på POP Bankgruppen.

Bonum Bank Abp är POP Bankgruppens centralkreditinstitut som tillhandahåller finansieringstjänster och betalförmedling. POP Bankgruppen har för närvarande cirka 250 000 bankkunder och 85 filialer i 60 kommuner i Finland.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nordiska investeringsbanken:

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

POP Bankförbundet:

Timo Hulkko, direktör, POP Bankgruppen, på +358 500 894 008, timo.hulkko@poppankki.fi