Kärnkraftsenheter OL1, OL2 och OL3 i Olkiluoto. Bild: TVO.

Kärnkraftsenheter OL1, OL2 och OL3 i Olkiluoto. Bild: TVO.

17 Dec 2018

NIB finansierar säkerhetssystem i Olkiluoto kärnkraftverk

NIB och det finska energibolaget Industrins Kraft Abp har tecknat ett låneavtal på 65 miljoner euro för att finansiera moderniseringen och förbättringen av säkerhetssystemen på två existerande kärnkraftsenheter i Finland.

Lånet med en löptid på tio år ska bidra till Industrins Krafts projekt för modernisering av säkerhetssystemen i de två nuvarande reaktorerna – Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 – på kärnkraftverket i Euraåminne i sydvästra Finland. Den totala projektkostnaden uppgår till cirka 200 miljoner euro.

Det största enskilda momentet i projektet består av att förnya de nuvarande dieseldrivna reservgeneratorerna som är avgörande för leveranssäkerheten. De nuvarande ursprungliga generatorerna har varit i bruk sedan driftsättningen för nästan fyrtio år sedan. Industrins Kraft ska också installera en tilläggsgenerator för att förbättra tillgången till reservkraft. Dessutom ska pumparna och deras frekvensomriktare ersättas, och ett ångdrivet matarsystem för kylvatten installeras i reaktorn.

Olkiluoto 1 & 2 är de viktigaste elproduktionsenheterna i Finland, och att de fungerar störningsfritt har stor betydelse för tillgången av el på den nordiska elbörsen Nordpool. Kärnkraftsproducerad el från Olkiluotoverket täcker för närvarande cirka en sjättedel av elförbrukningen i Finland.

”Högvärdiga säkerhetssystem i kärnkraftverken gynnar bankens hela medlemsregion. Det aktuella projektet kommer också att förbättra driftsäkerheten och effektiviteten i Finlands elförsörjning”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Industrins Kraft är ett onoterat publikt aktiebolag som levererar elkraft till sina aktieägare, nämligen finska industri- och energibolag. Finska staten gav nyligen Industrins Kraft tillstånd att fortsätta driften vid de nuvarande kärnreaktorerna Olkiluoto 1 & 2 till utgången av 2038.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sebastian Påwals, Head of Energy & Environment, tfn +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int