Ydinvoimalaitosyksiköt OL1, OL2 ja OL3 Olkiluodossa. Kuva:TVO.

Ydinvoimalaitosyksiköt OL1, OL2 ja OL3 Olkiluodossa. Kuva:TVO.

17 Dec 2018

NIB rahoittaa Olkiluodon ydinvoimalan turvajärjestelmien päivittämistä

NIB ja Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ovat solmineet 65 miljoonan euron lainasopimuksen, jolla rahoitetaan kahden käytössä olevan ydinvoimalaitosyksikön modernisointi- ja turvallisuusparannushanketta.

Lainan takaisinmaksuaika on kymmenen vuotta, ja sillä lainoitetaan kunnostusprojektia, jossa TVO:n kahden käytössä olevan yksikön – Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n – turvajärjestelmiä uudistetaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa.

Tärkeä osa hanketta on nykyisten varavoimadieselgeneraattoreiden (EDG) uusiminen. Niillä on tärkeä tehtävä ydinvoimalan sähkön toimitusvarmuuden turvaamisessa. Nykyiset EDG-yksiköt ovat alkuperäisiä eli ne ovat olleet käytössä miltei 40 vuotta laitoksen käyttöönotosta lähtien. TVO asentaa myös täydentävän uuden EDG-lisäyksikön parantamaan varasähkönsyöttöä. Lisäksi projektissa uusitaan pääkiertopumput ja niiden taajuusmuuttajat. Reaktori varustetaan höyrykäyttöisellä, ulkoisesta sähkönsyötöstä riippumattomalla jäähdytysveden syöttöjärjestelmällä.

Olkiluoto 1 ja 2 ovat Suomen suurimpia sähköntuotantoyksiköitä, ja niiden joustava toiminta on tärkeää koko NordPool-energiamarkkina-alueen toimitusvarmuudelle. TVO:n Olkiluodon ydinvoimalassa tuotettu sähkö kattaa tällä hetkellä noin kuudesosan koko Suomen sähkönkulutuksesta.

”Ydinvoimalaitosyksiköiden korkealuokkaiset turvajärjestelmät ovat eduksi kaikille NIB:n jäsenvaltioille. Lisäksi hanke lisää sähköntoimituksen luotettavuutta ja tehokkuutta”, NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann sanoo.

TVO on listaamaton julkinen osakeyhtiö, joka toimittaa sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja voimayhtiöille, omakustannusperiaatteella. Teollisuuden Voima sai Suomen hallitukselta hiljattain luvan käyttää Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -yksiköitä vuoden 2038 loppuun asti.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Pankilla on johtavien luokituslaitosten Standard & Poor’sin ja Moody’sin myöntämä paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus AAA/Aaa.

Lisätietoja:

Sebastian Påwals, Head of Energy & Environment, puh. +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, puh. +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int