Foto: Com Hem

Foto: Com Hem

17 Dec 2018

NIB finansierar Tele2:s utbyggnad av digitala tjänster i Sverige

NIB och det svenska telekombolaget Tele2 AB har avtalat om ett lån på 2 miljarder kronor för att finansiera bolagets sammanslagning med tv- och bredbandsleverantören Com Hem.

Lånet som har en löptid på åtta år ska finansiera samgåendet av telekombolaget Tele2 och tv-, bredbands- och telefonileverantören Com Hem till en ledande integrerad operatör.

Det nyligen fusionerade bolaget kombinerar Tele2:s mobila nät och Com Hems tjänster för fast telefoni. Bolaget tillhandahåller sömlös uppkoppling och olika digitala tjänster.

”Digitaliseringen påverkar processer, sammanhållning och kvalitet gällande ekonomisk verksamhet i NIB:s medlemsländer. Genom att stärka den digitala infrastrukturen och utöka utbudet av tjänster kan man skapa nya möjligheter för individer, privathushåll och företag”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Fusionen offentliggjordes i januari 2018 och genomfördes i november 2018.

Detta är det femte lånet som NIB och Tele2 AB avtalat om sedan 1994. Det senaste lånet tecknades 2016 för att finansiera bolagets utbyggnad av mobila nät för 4G i Sverige och Nederländerna.

Com Hem är en svensk leverantör av tv, snabba bredbandstjänster och telefoni för enskilda användare och företag. Bolaget har cirka 1,5 miljoner kunder i fibernät och markbundna digitala nät.

Tele2 AB är en europeisk teleoperatör med säte i Stockholm. Bolaget har cirka 17 miljoner kunder i åtta länder. Tele2 tillhandahåller mobila tjänster, fast bredband och telefoni, datanättjänster och innehållstjänster.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0239, tore.emanuelsson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int