Henrik Normann, verkställande direktör för NIB, och Jari Kinnunen, finanschef på Elisa. Bild: Elisa.

Henrik Normann, verkställande direktör för NIB, och Jari Kinnunen, finanschef på Elisa. Bild: Elisa.

12 Dec 2018

NIB finansierar Elisas investeringar i näten för 4G och 5G i Finland och Estland

NIB och den finska teleoperatören Elisa Abp har tecknat ett låneavtal på 100 miljoner euro för utbyggnad av bolagets nät för 4G och uppbyggnad av nätet för 5G i Finland och Estland.

Lånet har en löptid på sju år. Investeringarna ska förbättra täckningen, hastigheten och kapaciteten för det mobila nätet, speciellt genom att fortsätta bygga ut 4G och bygga upp nätet för 5G.

Investeringsprogrammet ska höja kvaliteten på mobilnätverken i fråga om hastighet, kapacitet och svarstider. Arbetet med att bygga upp 5G kommer att inledas de närmaste åren, vilket kräver investeringar i nätverkets infrastruktur. Insatserna för att upprätthålla och utveckla kvaliteten på nätverksinfrastrukturen har betydande och omedelbara fördelar i NIB:s medlemsregion, genom att de förbättrar hastigheten och kapaciteten i nätet.

”Lånet till Elisa underlättar utbyggnaden av 5G-infrastrukturen i Finland och i Estland. Investeringar i 5G är avgörande för de nordiska och baltiska företagens produktivitet, eftersom det nya mobilnätet främjar ackumulation av kunskap i medlemsregionens teknologisektor”, säger NIB:s verkställande direktör Henrik Normann.

”Kundernas behov och de nya applikationerna som 5G möjliggör kräver ett snabbare nät med mer egenskaper. NIB:s finansiering bidrar till att säkerställa en effektiv uppbyggnad av 5G-nätet, som förutom snabba förbindelser också erbjuder våra kunder helt ny service”, säger Elisas verkställande direktör Veli-Matti Mattila.

Elisa är ett över 135 år gammalt företag inom telekommunikation, ICT och digitala tjänster samt marknadsledare inom mobilabonnemang i Finland. Elisa har Finlands största 4G-täckning som omfattar 99 procent av befolkningen. Bolaget har över 2,8 miljoner kunder i Finland, Estland och andra länder.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Olli Lempiäinen, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int