13 Dec 2018

NIB ja Liedon Säästöpankki sopivat toisesta lainaohjelmasta

NIB on sopinut Liedon Säästöpankin kanssa 20 miljoonan euron lainaohjelmasta, joka on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) sekä ympäristöhankkeille Lounais-Suomessa.

Vuonna 2013 Liedon Säästöpankki ja NIB perustivat pk-yrityksille suunnatun 10 miljoonan euron lainaohjelman tukemaan hankkeita, jotka parantavat tuottavuutta tai ympäristöä. Tämä summa on kohdennettu 141:lle alueella toimivalle pk-yritykselle. Uusi 20 miljoonan euron ohjelma vastaakin Liedon Säästöpankin asiakkaiden kasvavaan investointirahoitustarpeeseen. Pankin lainanannosta 32 % suuntautuu yrityksille ja yhteisöille sekä maataloudelle.

Lainaohjelmaan hyväksyttävien pk-yritysten hankkeiden on oltava investointeja koneisiin, laitteisiin, tuotantoon, huoltoon tai käyttöpääomaan. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen tai tieto- ja viestintätekniikkaan sekä niiden ohjelmistoihin täyttävät myös ohjelman kriteerit. Lainaohjelman puitteisiin sopivat myös ympäristöprojektit, kuten esimerkiksi pienimuotoiset energiatehokkuushankkeet.

"Huolimatta pk-yritysten merkittävästä roolista alueellisen talouden kannalta, riittävän rahoituksen saaminen voi edelleen olla niille haaste. Lainaohjelma NIB:n kanssa mahdollistaa Liedon Säästöpankin lisäävän lainanantoaan pk-yrityksille, maa- ja metsätalousyrittäjille sekä asunto-osakeyhtiöille", sanoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

”Liedon Säästöpankki on lisännyt viime vuosina voimakkaasti rahoitustaan toimialueensa pk-yrityksille, maataloudelle ja asuntoyhtiöille. Erityisesti painopistealueita ovat olleet yritysjärjestelyt, investoinnit ja asuntotuotannon rahoittaminen. Yhteistyö NIB:n kanssa vahvistaa edelleen asemaamme pk-yritysten rahoittajana”, toteaa pankinjohtaja Jukka Taimisto Liedon Säästöpankin yrityskonttorista.

Liedon Säästöpankki on v.1895 perustettu Suomen toiseksi suurin Säästöpankki ja osa Säästöpankkiryhmää. Se tarjoaa täydet pankkipalvelut kotitalouksille ja pk-yrityksille Turun talousalueella sijaitsevissa konttoreissaan. Pankin tase on yli 1 Mrd euroa. Liedon Säästöpankilla on 4.700 yritys- ja yhteisöasiakasta ja kaikkiaan asiakkaita 52.000.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, at +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int

Niina Rantti, Communications Officer, at +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int 

Jukka Taimisto, pankinjohtaja, at +358 50 554 2590, jukka.taimisto@saastopankki.fi