Henrik Normann, verkställande direktör för NIB, och Kristian Pullola, finanschef på Nokia.

Henrik Normann, verkställande direktör för NIB, och Kristian Pullola, finanschef på Nokia.

3 Dec 2018

NIB finansierar Nokias FoU-program för 5G

NIB och det finska multinationella telekombolaget Nokia har tecknat ett låneavtal på 250 miljoner euro för finansiering av forskning och utveckling av ny 5G-mobilteknik.

Lånet med en genomsnittlig löptid på ungefär fem år efter utbetalning ska användas för finansiering av Nokias extensiva FoU-program för femte generationens (5G) mobilkommunikation i Europa 2018–2020. Investeringen ska framför allt bidra till framtagning av nya, heltäckande 5G-lösningar för olika affärsområden.

5G är den följande generationen av trådlösa kommunikationssystem som överträffar nuvarande 4G med betydligt större nätverkskapacitet, kortare svarstider och möjlighet till nätverksskivning (network slicing). Med hjälp av skivning kan operatörerna erbjuda mer differentierade tjänster som matchar kundernas behov.

Nokias 5G FoU-program fokuserar också på implementering av sakernas internet (IoT), det vill säga maskinkommunikation mellan apparater. I praktiken innebär det att olika vardagsföremål – som hushållsapparater, fordon och andra elektroniska enheter – är uppkopplade mot ett nät där de kan utbyta data.

”Affärsmöjligheterna är otaliga med 5G som är den första generationen för mobilkommunikation som från början är framtagen för maskin-till-maskin-kommunikation. Nokias FoU-insatser kommer sannolikt att ge fördelar även utanför telekommunikationssektorn, bland annat till operatörer med högtekniska produkter i våra medlemsländer”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”Vi gläder oss över denna finansieringsförbindelse från NIB som delar vår syn på hur revolutionerande 5G är. Finansieringen stöder FoU inom 5G i Europa och stärker den framåtanda som vi redan har sett i år när 5G-eran börjar”, säger Kristian Pullola, finanschef på Nokia.

Nokia, grundat 1865, är ett finskt multinationellt bolag inom telekommunikation och informationsteknik. År 2017 hade bolaget cirka 102 000 anställda i över 100 länder, affärsverksamhet i över 130 länder och en omsättning på cirka 23 miljarder euro.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

NIB
Olli Lempiäinen, Senior Manager, Infrastructure, på +358 10 618 0525, olli.lempiainen@nib.int
Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int

Nokia
Kommunikation
Tfn +358 (0)10 448 4900
E-post: press.services@nokia.com