Visualisering: Linneaus University, Trengbom

Visualisering: Linneaus University, Trengbom

19 Nov 2018

NIB finansierar nytt universitetscampus i Kalmar

NIB och fastighetsbolaget Intea Fastigheter AB har tecknat ett nioårigt lån på 500 miljoner kronor för uppförande av ett nytt campus på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Det nya universitetsområdet ska rymma universitetsbiblioteket, lärosalar, kontor och laboratoriesalar.

Lokalerna ska bli energieffektiva genom användning av havsvatten för kylning och solceller på taket för utvinning av förnybar energi. Lokalerna ska certifieras på guldnivå enligt miljöcertifieringssystemet LEED.

”Linnéuniversitetet får toppmoderna undervisnings- och forskningsmiljöer i de nya lokalerna, bland annat anläggningar för forskning kring Östersjöns havsmiljö. Investeringar i högskolutbildningen är ett utmärkt sätt att stärka humankapitalet, den tekniska utvecklingen och innovation”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Byggstarten skedde 2016 och den första delen av bygget är klar sedan en tid. Den sista delen beräknas stå färdig till höstterminen 2020.

Linnéuniversitetet är ett svenskt, statligt universitet med sex fakulteter. Det upprättades genom sammanslagningen av Växjö universitet och Kalmar universitet år 2010, och har ca 34 000 studerande och 2 000 anställda.

Intea Fastigheter AB är ett svenskt fastighetsbolag med 16 objekt i sin portfölj. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm samt lokala kontor i Linköping, Östersund och Vänersborg.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int