En Scania-lastbil i Borås. Bild: Gustav Lindh, Scania.

En Scania-lastbil i Borås. Bild: Gustav Lindh, Scania.

20 Nov 2018

NIB finansierar Scanias nya gjuteri i Södertälje

NIB har beviljat ett lån på 75 miljoner euro till den svenska lastbils- och busstillverkaren Scania för att finansiera bolagets nya gjuteri i Södertälje.

Lånet med en löptid på åtta år ska finansiera Scanias nya gjuteri för tillverkning av cylinderhuvuden och cylinderblock. Det nuvarande gjuteriets begränsade kapacitet räcker inte längre till och för närvarande köper bolaget 60 procent av cylinderhuvudena och cylinderblocken från utomstående leverantörer. Med det nya gjuteriet ökar årskapaciteten från nuvarande 30 000 ton till 90 000 ton, vilket räcker till för bolagets nuvarande och framtida behov inom fordonstillverkningen i Europa.

Investeringen i det nya gjuteriet är en av Scanias största enskilda investeringar i en ny anläggning. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 165 miljoner euro, och byggstarten planeras för januari 2019. Det nya gjuteriet ska ge bolaget en betydande konkurrensfördel och bidra till att tillverkningen av fordonsmotorer fortsätter i Södertälje.

”Den svenska fordonsindustrin är enormt viktig för hela landets ekonomi genom att generera sysselsättning, export och värdeökning. Investeringen i att öka kapaciteten är därför avgörande för att regionen ska behålla sin position i framkant för teknisk utveckling”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Scania är ett globalt företag som säljer lastbilar, bussar och service i 100 länder. Företaget har cirka 52 000 anställda och produktionsenheter i Europa, Sydamerika och Asien.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

NIB
Lars Synnes, Senior Manager Origination, på +358 10 618 0504, lars.synnes@nib.int 
Niina Rantti, Communications Officer, på +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int 

SCANIA:
Hans-Åke Danielsson, Press Manager & Senior Advisor, at +46 8 55 38 10 00