15 Nov 2018

NIB og SpareBank 1 SMN signerer nytt låneprogram for mindre bedrifter

NIB og SpareBank 1 SMN har lansert en lånefasilitet på 1 milliard kroner for små og mellomstore bedrifter og miljøprosjekter i Norge.

Det seksårige låneprogrammet vil bli brukt for videreutlåning til SMBer innen sektorene eiendom, landbruk, skogbruk, fiskeri og transport, samt til miljøprosjekter, i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Låneprogrammet forventes å lette kredittbegrensningene for SMBer, og å tilrettelegge for vekst i produktivitet og konkurranseevne.

SMN har som mål å forbedre sine tjenester ved å tilby nye digitale tjenester og produkter som er skreddersydde SMBenes behov.

Prosjekter må oppfylle NIBs krav til bærekraft for å kvalifisere.

SpareBank 1 SMN er medlem av den landsomfattende SpareBank 1-alliansen og en ledende leverandør av finansielle tjenester for små og mellomstore bedrifter i midt-Norge. Banken har sitt hovedkvarter i Trondheim og har rundt 221 000 private kunder og 20 000 bedriftskunder.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt

Sari Cabell, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.Altenberger@nib.int