18 Oct 2018

NIB och Oma Sparbank finansierar SMF-investeringar i Finland

NIB och finska Oma Sparbank Abp har tecknat ett avtal om ett sjuårigt låneprogram på 35 miljoner euro för vidareutlåning till små och medelstora företag och för finansiering av mindre miljöprojekt.

Lånefaciliteten riktas till små och medelstora företag (SMF) och små bolag i midcap-segmentet (SMB) i Finland. Från programmet finansieras dessutom mindre miljöinvesteringar, till exempel renoveringar som ska ge bättre energieffektivitet i bostadshus.

De flesta av Oma Sparbanks företagskunder kommer från SMF-sektorn eller är skogs- och lantbruksföretagare. Banken finansierar projekt inom bland annat lätt industri, transport och logistik, lantbruk, skogsbruk och byggbranschen.

”Detta låneprogram är det andra avtalet mellan Oma Sparbank och NIB, och vi är glada över det fortsatta samarbetet. Lånefaciliteten kommer att skapa nya finansieringsmöjligheter för SMF och SMB i Finland”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

”Det är glädjande att NIB har valt oss till samarbetspartner igen. Små och medelstora företag är en viktig del av vår kundkrets i Finland. Det nya låneprogrammet ger oss ytterligare möjligheter att fördela medel för konkurrenskraft, framgång och hållbar utveckling i små och medelstora finländska företag”, säger Pasi Sydänlammi, vd för Oma Sparbank.

Projekt som kan beviljas lån från lånefaciliteten ska vara förenliga med NIB:s kriterier på SMF och SMB.

Oma Sparbank Abp med cirka 135 000 kunder är den största sparbanken i Finland. Banken har 40 filialer och 270 anställda. Oma Sparbank Abp ägs av de finska sparbanksfonderna och Oma andelslagen.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nordiska investeringsbanken

Taina Ulkoniemi, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0231, taina.ulkoniemi@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Oma Sparbank Abp

Minna Sillanpää, kommunikationsdirektör, på +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi