10 Oct 2018

NIB finansierar biomassaeldat kraftvärmeverk i Helsingforsregionen

NIB har avtalat om ett lån till finska Vanda Energi AB för att finansiera biobränsleombyggnaden av K1-pannan på Mårtensdals kraftvärmeverk.

Låneavtalet på 27 miljoner euro har en löptid på åtta år.

Panna K1 ska eldas med inhemskt biobränsle som består till 90 procent av trädbränsle och 10 procent av torv. Det kommer att märkbart minska beroendet av fossila bränslen och reducera koldioxidutsläppen i Helsingforsregionen. Vanda Energi kommer också att ta i bruk en rökgaskondensor för värmeåtervinning med ett effektuttag på 25 MW. Efter ombyggnaden kommer anläggningens totala kapacitet att vara 120 MW.

Byggarbetena har inletts och den förnyade anläggningen ska tas i drift i februari 2019.

Vanda Energi Ab är ett av Finlands största stadsenergibolag. Det ägs gemensamt av Vanda stad (60 %) och Helsingfors stad (40 %). Företaget producerar el och fjärrvärme samt svarar för anläggning och underhåll av fjärrvärmenäten i Vanda. Vanda Energi har som mål att fasa ut fossila bränslen helt och hållet före 2030.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Environment, på +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, på +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int