10 Oct 2018

NIB rahoittaa Vantaan biovoimalahanketta

NIB ja Vantaan Energia Oy ovat allekirjoittaneet lainasopimuksen rahoittamaan K1-voimalaitoskattilan muuttamista biokattilaksi Martinlaakson sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksessa.

Lainasumma on 27 miljoonaa euroa ja sen maturiteetti on kahdeksan vuotta.

Uudessa K1-kattilassa on tarkoitus käyttää kotimaista biopolttoainetta, josta 90 % on puuperäistä (haketta, sahanpurua, kierrätyspuuta sekä vaneriteollisuuden hukkapaloja) ja 10 % turvetta. Muutos vähentää merkittävästi alueen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja laskee pääkaupunkiseudun hiilidioksidipäästöjä.

Vantaan Energia aikoo myös asentaa kapasiteetiltaan 25 MW:n lauhduttimen savukaasuissa olevan hukkalämmön talteenoton tehostamiseen. Talteen otetusta lämmöstä voidaan tuottaa esimerkiksi kaukolämpöä, jolloin energialaitoksen tehokkuus paranee. Martinlaakson uudistetun yhteistuotantolaitoksen oletettu kokonaiskapasiteetti on 120 MW.

Muutostyöt vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan muuttamisesta biovoimalaksi on aloitettu ja ne etenevät suunnitellussa aikataulussa. Biovoimala on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön helmikuussa 2019.

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vantaan Energia tuottaa ja myy sähköä sekä kaukolämpöä. Vantaan Energia aikoo lopettaa kivihiilen käytön kokonaan ja korvaa sen lisäämällä uusiutuvaa ja muuta hiilidioksidivapaata energiantuotantoa vuoteen 2030 mennessä.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuuslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat myöntäneet NIB:lle parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

Lisätietoja:
Sebastian Påwals, Director, Head of Energy & Environment, at +358 10 618 0527, sebastian.pawals@nib.int

Arild Moen, Senior Communications Officer, at +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int