Image: Sokolow Group.

Image: Sokolow Group.

20 Jun 2018

NIB finansierer Danish Crowns vækst

NIB og den danske fødevarevirksomhed Danish Crown har underskrevet en 7-årig låneaftale på i alt 100 millioner euro, som skal bidrage til finansieringen af Danish Crowns køb af DK-Foods i Danmark og Gzella Meat Group i Polen samt til opførelsen af et nyt forarbejdningsanlæg i Pinghu i Kina.

Danish Crowns nye produktionsanlæg i Pinghu nær Shanghai skal forarbejde kød fra Danish Crown’s slagterier. Når det står færdigt i 2019, skal anlægget producere op til 14.000 tons kødprodukter, herunder ferske udskæringer, færdigtilberedte og delvist tilberedte produkter samt levere kød til et marked med 80.000 potentielle kunder.

Lånet skal endvidere finansiere Danish Crowns køb af DK-Foods, der er en førende producent af pepperoni. Opkøbet blev gennemført i maj 2018 og understøtter firmaets vækststrategi.

Sokolow Group, der er et datterselskab af Danish Crown, har købt det polske selskab Gzella Meat Group. Gzella Meat Group har et forarbejdningsanlæg samt logistikfaciliter og næsten 250 forretninger. Dette opkøb styrker Sokolow Groups position i Polen og på internationale markeder.

Danish Crown AmbA er en global produktions virksomhed, der sammen med sine datterselskaber tilbyder forskellige kødprodukter og pakker med fersk kød. Virksomheden er et andelsselskab, der ejes af omkring 7.000 danske landmænd. Hovedkontoret ligger i Randers i Danmark.

NIB er en international finansieringsinstitution, der ejes af otte medlemslande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige investeringsprojekter i og uden for medlemslandene. NIB har den højest mulige kreditvurdering, AAA/Aaa, hos de førende kreditvurderingsinstitutter Standard & Poor’s og Moody’s.
For yderligere information kontakt venligst

Vagn Lundhøj, Senior Manager, Origination, på tlf. +358 10 618 0370, vagn.lundhoj@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, kommunikationsafdelingen, på tlf. +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int