Bild: Ellevio/Fredrik Karlsson

Bild: Ellevio/Fredrik Karlsson

28 May 2018

NIB beviljar lån för modernisering av Ellevios eldistribution

Nordiska investeringsbanken (NIB) har tecknat avtal om ett 15-årigt lån med det svenska elnätsföretaget Ellevio AB för att höja kvaliteten på företagets infrastrukturtjänster och förbättra försörjningssäkerheten.

Lånet på 1,5 miljarder kronor ska användas för att bygga om och ersätta cirka femtusen kilometer av Ellevios låg-, mellan- och högspänningsnät. Största delen av de befintliga luftledningarna ersätts med jordkablar.

Investeringen omfattar modernisering av nästan 5 000 ställverk, inklusive primära och sekundära distributionsställverk, distributionstransformatorer, mellan- och högspänningsmatarkablar, krafttransformatorer, samlingsskenor och byggnader.

Dessutom ansluter Ellevio flera stora vindkraftsparker till det nationella nätet. Under projektperioden 2017–2019 kommer Ellevio att ansluta uppskattningsvis 280 MW ny vindkraft till sitt nät.

Ellevios totala investering i elnätet 2017–2019 uppgår till ungefär 6,9 miljarder kronor.

”Största delen av elnätet i Sverige är byggt på 1960- och 70-talen. Det fungerar fortfarande väl, men har nu nått sin pensionsålder. Genom modernisering och förbättring blir elnätet mindre väderkänsligt, och stationerna vi bygger blir moderna och smarta. Det gör bland annat att vi snabbare kan lokalisera fel, vilket kommer att komma våra kunder till gagn,” säger Jan Seveborg, finanschef på Ellevio.

Räknat enligt antal anslutna kunder är Ellevio AB Sveriges näst största systemansvariga aktör. Bolaget driver sju elnät och betjänar alla kunder i Stockholmsområdet och i mellersta och västra Sverige.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta
Yngve Söderlund, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0239, yngve.soderlund@nib.int
Niina Rantti, Communications Officer, at +358 10 618 0265, niina.rantti@nib.int