25 May 2018

NIB ja LHV Pank rahastavad VKEde investeeringuid Eestis

Põhjamaade Investeerimispank (Nordic Investment Bank, NIB) ja AS LHV Pank sõlmisid kokkuleppe Eesti väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud 20 miljoni euro suuruse edasilaenamise programmi käivitamiseks.

Viieaastase laenuprogrammi vahendid laenatakse edasi VKEdele mitmesuguste investeeringute tegemiseks. Laenueraldised peavad vastama VKEdele mõeldud laenuprogrammides määratletud laenutingimustele. VKEd annavad umbes kolm neljandikku Eesti majanduse kogulisandväärtusest ehk Euroopa Liidu keskmisest rohkem.

AS LHV Pank kuulub 1999. aastal asutatud kontserni AS LHV Group. LHV on suurim kodumaine panganduskontsern ja varade mahult Eestis suuruselt neljas. Pank keskendub laenu andmisele kinnisvara, finantsteenuste, tootmise ning transpordi ja logistika valdkonnas tegutsevatele VKEdele.

Põhjamaade Investeerimispank on rahvusvaheline finantsinstitutsioon, mille kaasomanikud on kaheksa riiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte nii liikmesriikides kui ka nendest väljaspool. NIB on saanud reitinguagentuuridelt Standard & Poor’s ja Moody’s kõrgeima võimaliku reitingu – AAA/Aaa.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:
Wilhelm Lindström, laenude juht, tel +358 10 618 0506, wilhelm.lindstrom@nib.int
Dimitrijs Alehins, kommunikatsiooni vanemspetsialist, tel +358 10 618 0296, dimitrijs.alehins@nib.int