22 May 2018

NIB og SpareBank 1 Nord-Norge signerer nytt låneprogram

NIB og SpareBank 1 Nord-Norge har lansert et nytt låneprogram på 1 milliard kroner for små og mellomstore bedrifter samt miljøprosjekter i Nord-Norge.

Dette er det andre låneprogrammet SpareBank 1 Nord-Norge har inngått avtale om med NIB; det første ble signert i 2016. Under den første lånefasiliteten ble det gjort avtale om rundt 2 100 lån til SMB-prosjekter og inntil 300 lån som finansierte investeringer i el- og hybridbiler.

"NIB er fornøyd for å fortsette det vellykkede samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge. Finansiering av små og mellomstore bedrifter og miljøprosjekter er avgjørende for vekst og entreprenørskap i Norges arktiske region, og lånefasiliteten gir bedre tilgang til finansiering", sier Henrik Normann, administrerende direktør i NIB.

Aktuelle prosjekter vil måtte overholde NIBs krav til bærekraft.

SpareBank 1 Nord-Norge, som er medlem av den landsomfattende SpareBank 1-alliansen, er en ledende leverandør av finansielle tjenester i Nord-Norge. Banken har 38 filialer og har mer enn 350 000 privatkunder og 40 000 bedriftskunder.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kontakt

Sari Cabell, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0519, sari.cabell@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.Altenberger@nib.int