25 Apr 2018

NIB finansierar kommunala infrastrukturinvesteringar i Karlskrona

NIB och Karlskrona kommun i Sverige har tecknat ett tioårigt lån på 165 miljoner kronor för att finansiera utbyggnaden av det lokala fibernätet och investeringar i vatten- och avloppssystemet.

Utbyggnaden av det lokala vattenledningsnätet i Karlskrona stöder en hållbar vattenförsörjning och möjliggör effektiv distribution till cirka 465 hushåll.

Dessutom underlättar utbyggnaden av det lokala avloppsnätet anslutning av de kustnära områdena till systemet och förväntas minska utsläppen av orenat eller dåligt renat avloppsvatten till Östersjön.

Det tredje projektet som ingår i lånet kommer att öka tillgången till fiberbaserat bredband i kommunen, vilket bidrar till genomförandet av Sveriges nationella digitaliseringsstrategi.

Karlskrona kommun ligger på Östersjökusten i södra Sverige och har för närvarande cirka 67 000 invånare.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244, tore.emanuelsson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int