22 Mar 2018

NIB låner til investeringer i bredbåndsnett i Norge

Den nordiske investeringsbank (NIB) har inngått en 15-årig låneavtale med Eidsiva Energi AS for å utvikle den digitale infrastrukturen i Norge i tidsrommet 2017–2021.

Lånet på 600 millioner kroner gjør det mulig for Eidsiva Energi å rulle ut fiberoptiske bredbåndsnett i et område med den laveste tettheten på bredbånd i Norge.

Investeringsprosjektet omfatter 70 000 nye kunder, hvorav 50 000 forventes å være koblet til nettet og 20 000 å ha passiv tilgang. Investeringen vil gi ny digital infrastruktur og nye tjenester ved å utvide dekningen, øke kapasiteten og hastigheten.

Økt tilgang til raskt bredbånd bidrar til Norges nasjonale digitale strategi om å tilby bredbåndstilkobling med en hastighet på minst 100 Mbit/s til 90 % av alle husholdninger innen 2020.

Eidsiva Energi AS er den største produsenten og leverandøren av strøm i Oppland og Hedmark. Selskapet har hovedkontor på Hamar og betjener ca. 159 000 kunder. Eidsiva Energi eier 90,1 % av Eidsiva Bredbånd AS, som tilbyr bredbåndstjenester. De resterende aksjene eies av åtte energivirksomheter i Hedmark og Oppland.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittratingen, AAA/Aaa, hos de ledende kredittrangeringsinstitusjonene Standard & Poor’s og Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Yngve Söderlund, Senior Manager Lending, Origination, tlf. +358 10 618 0239,

Niina Rantti, Communications Officer, tlf. +358 10 618 0265,