14 Feb 2018

NIB finansierar Bolidens investeringsprogram i norra Sverige

Bild: Boliden Mineral AB.

NIB och det svenska gruv- och smältverksbolaget Boliden har tecknat avtal om ett långfristigt lån på 110 miljoner euro för investeringar i koppardagbrottet Aitik och smältverket Rönnskär i norra Sverige.

Lånet med en löptid på åtta år finansierar en ny krosstation och vattenhantering för Aitikgruvan nära Gällivare.

Investeringarna är en del av gruvans expansions- och produktivitetsutveckling och med effektivare vattenhantering reduceras utsläpp av metall till vatten.

Lånet används också för investeringar i Rönnskär nära Skellefteå. Projektet omfattar anläggning av ett nytt underjordsförvar, en vattenreningsanläggning och nya processer för reducering av svaveldioxid och dioxiner.

”Investeringarna i Aitik och Rönnskär bidrar till att eliminera flaskhalsar i produktionsprocesserna och att ytterligare stärka Bolidens position som ett ledande bolag inom hållbar gruvdrift och metallproduktion. I bägge projekten anlitas också andra leverantörer inom den nordiska gruvsektorn”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Boliden är ett svenskt gruv- och metallförädlingsföretag vars huvudmetaller är koppar, zink, nickel, bly, guld och silver. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och företaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Irland. Boliden har cirka 5 500 anställda.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta

Lars Synnes, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0504,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,