Vitartes

Vitartes

5 Feb 2018

NIB finansierar ett nytt centrum för biovetenskap i Solna

Visualisering: Vitartes AB.

NIB och det svenska fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB har tecknat ett åttaårigt lån på 800 miljoner kronor för uppförande av kvarteret Patienten som blir ett centrum för ögonsjukvård i Solna.

Kvarteret Patienten ingår i projektet Scandinavian Life Science som ska skapa kompetenscenter för det framväxande svenska life science-klustret. Det nya centret ska byggas intill Nya Karolinska Sjukhuset.

Den största hyresgästen i Patienten kommer att vara S:t Eriks Ögonsjukhus, som är en av de ledande europeiska aktörerna på området.

Det nya centret för ögonsjukvård och synforskning i Kvarteret Patienten kommer att bli en toppmodern miljö för avancerad vård, forskning och utbildning inom oftalmologi. Centret erbjuder medicinsk utrustning, forskningslaboratorier och lokaler för kliniska studier för upp till 380 medarbetare.

”Det nya oftalmologicentret etableras som ett samarbete mellan hälso- och sjukvården, den akademiska världen och affärslivet. Centret kommer att erbjuda patienter nya behandlingsformer, samtidigt som det öppnas nya möjligheter för forskare och för kunskapsöverföring inom området”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Kvarteret Patienten kommer att certifieras på nivå silver enligt systemet Miljöbyggnad och förväntas vara klart 2019.

Hemsö Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag. I samarbete med SveaNor AB har Hemsö etablerat det gemensamma projektutvecklingsbolaget Vitartes AB för fastigheter inom life science-sektorn. Projekt som byggs av Vitartes kommer att ägas och förvaltas till fullo av Hemsö Fastighets AB.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kim Krokfors, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0517,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,