22 Dec 2017

NIB finansierar Ericssons 5G-forskning

NIB och det svenska telekombolaget Ericsson har tecknat ett 5,5-årigt låneavtal på 220 miljoner US-dollar (187 miljoner euro) för finansiering av ett forskningsprogram för utveckling av 5G-mobilteknik.

Lånet ska finansiera Ericssons FoU-kostnader 2018–2020. Forskningsprogrammet fokuserar på utveckling och standardisering av 5G-mobilteknik för telekomnät.

5G är den kommande standarden för telekommunikation. Den stöder enhet-till-enhetskommunikation och massiv maskinkommunikation samt möjliggör större täthet för mobilt bredband.

FoU-programmet satsar på ökad nätverkskapacitet, minskad energikonsumtion och bättre integrering i IoT (sakernas internet) med vilket avses ett nätverk av uppkopplade apparater, hushållsmaskiner, fordon och annan elektronik som kan utbyta data sinsemellan.

”Ericssons forskningsinsatser kommer att främja utvecklingen av 5G-mobilnät och trådlösa system samt möjliggöra högre datahastigheter, bättre täckning och nya tjänster. Det ger ett nätverk med bättre prestanda och skapar nya möjligheter för både teknik och verksamhet”, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.

Största delen av FoU-arbetet kommer att ske i Sverige, samt i Finland, Estland, Polen, Ungern, Spanien och Irland.

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Bolaget har mer än 111,000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ NewYork.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Tore Emanuelsson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0244,

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234,